©2019 by Vidame.fi

TIETOSUOJA

TIETOSUOJASELOSTE


Rekisterinpitäjä

Vidame (FI21073540)
Kaskenkatu 17
20700 Turku

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Johanna Lehto

Rekisterin nimi
Verkkokaupan asiakasrekisteri

Asiakkaasta kerätyt tiedot

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.


Miksi tietoja tarvitaan?

Asiakassuhteen hoitamiseen

Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn sekä arkistointiin

Tilastollisiin tarkoituksiin

Markkinointitarkoituksiin


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus / suostumus.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Henkilötietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.


Asiakkaan oikeudet Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet

Tarkistusoikeus

Oikaisuoikeus

Oikeus peruuttaa ja poistaa suostumus